Bitcoin Powered by Trendolizer

Taxi VS Grab Uber, có gì hấp dẫn [Bình loạn với Leo]

Trending story found on www.youtube.com


Nếu thích những clip của tui, bạn có thể ủng hộ tui làm clip bằng cách đóng góp qua Patreon: https://www.patreon.com/posts/11881350 https://www.patreon.com/bePatron?c=829723 Hoặc Bitcoin: 15hFGXEGA8KZS6c29eoFWZ1Sp1yHRZL1Xn https://www.facebook.com/DuaLeo.Stand.up.comedian
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments